Szkoła Podstawowa w Bartodziejach

Szkoła XXI wieku

Utworzono: 2019-10-02 09:44:35
Zaktualizowano: 2021-09-02 12:26:12

      

 

GMINA JASTRZĘBIA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. „Szkoła XXI wieku w miejscowości Bartodzieje”

 

Celem projektu jest rozwinięcie kompetencji kluczowych niezbędnych na

rynku pracy,  kształtowanie właściwych postaw i umiejętności

uniwersalnych (tj. kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości,

umiejętności szybkiego uczenia się oraz pracy zespołowej) poprzez

umożliwienie dostępu do wysokiej jakości edukacji szkolnej 30 uczniów

w wieku 7-14 uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Bartodziejach,

 a także podniesie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli edukacji szkolnej.

 

Zajęcia będą przeprowadzane w niewielkich grupach, co z pewnością

poprawi efektowność nauki, ale co najważniejsze będą dostosowane do

każdego ucznia, nie kolidując z zajęciami objętymi w podstawowym

programie nauczania.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2019 do 30 czerwca 2021 r.

W ramach projektu będą przeprowadzone bezpłatne zajęcia dodatkowe dla

uczniów z różnych przedmiotów, zostanie wyposażone 4 pracownie szkolne

oraz zakupione zostaną pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zajęć.

Zajęcia jakie będą się odbywać podczas realizacji programu to m. in.:

- rozwijające z języka angielskiego

- informatyczne z wykorzystaniem narzędzi Technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK)

- dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki

- koło zainteresowań z fizyki, geografii, biologii

- artystyczne koło zainteresowań (zajęcia dydaktyczne, warsztaty, laboratoria)

- zajęcia logopedyczne

- zajęcia indywidualne rewalidacyjne

- zajęcia kreatywności, umiejętności współpracy oraz nauki szybkiego uczenia się i zapamiętywania

- zajęcia przedsiębiorczości z elementami pracy zespołowej

- zajęcia z robotyki z programowaniem

- wizyty studyjne w zakładach pracy

- wycieczki edukacyjne m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

oraz Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Podzamczu.

 

Projekt będzie przebiegał zgodnie z zasadą równości szans kobiet

i mężczyzn, każdy z potencjalnych uczestników będzie miał dostęp do

zaplanowanych w projekcie form wsparcia bez względu na płeć, wiek,

niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznanie lub

światopogląd, orientację seksualną, równe szanse będą mieli również

uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opinią z Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej lub zaświadczeniem od lekarza kierującego

o potrzebie korzystania z zajęć specjalistycznych.

Dofinasowanie projektu: 157 741, 30 zł.,

w tym środki z UE: 133 669, 04 zł.

                                                                                                      

 

 

 

 

Pliki do pobrania:

Ta strona korzysta z ciateczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.